"To "move on
Is to put something behind you
Forget about it
And never look back

"To "go on
Is to forever
Carry it forward with you
And never forget

A bereaved parent
Will never move on
We simply go on

~ Tammy Brown

החלמה היא נושא שנוי במחלוקת כאשר מדובר באובדן של ילד/ה. היא מעוררת רגשות קשים כי משתמע ממנה היפרדות מסויימת. ועם כל הרצון להיפרד מהכאב אנחנו לא רוצות להיפרד מהילד/ה שלנו. ומאוד קשה להפריד בינהם, הילד/ה והכאב כרוכים זה בזה.

בחלק זה של האתר תמצאי דברים שיותר מתאימים להקרא בשנה השניה והלאה. כן, הזמן מאוד משמעותי כאן. כן, הימים הקשים של תחילת האבל, של החודשים הראשונים אינם הימים שיהיו תמיד מנת חלקך. חשוב לדעת ולזכור, את היכולת שלנו להתמודד גם עם הקשה מכל, ועדיין לבחור בחיים. כן, הילד/ה והכאב והטוב שבחיים גם – כרוכים זה בזה.tumblr_mvhzylzYaE1qfvq9bo7_r1_500

קינטסוגי היא אומנות קרמיקה יפנית בה מחברים כלים שבורים באמצעות זהב. באמצעות הדגשת השבר, האסתטיקה של הכלי נשמרת ואליה נוספת היסטוריה, ופצע. אני מנסה לראות אותנו ככה – כלים שנשברו ואוחו בזהב ילדינו, אין אפשרות להסתיר את הפצע אפשר רק למשוח עליו זהב כדי שיגליד ויחזיר לנו את היכולת  לחיות ולהיות.  אני רואה אותנו כמו עוף החול האגדתי, שנשרף בלהבות וקם מהן.

אבל ואובדן, שנים לאחריו

הרהורים על תופעות לוואי של אבל ואובדן / רוני עמבור

הרהורים על הנצחה / רוני עמבור

צמיחה ומשמעות מתוך אובדן / דר ענבר לבקוביץ

על צמיחה פוסט – טראומטית / ד"ר אלינוער פרדס

{הדף בשלבי בניה, כמו גם ההחלמה שלי, ואני מזמינה אותך לספר כאן על השנים שאחרי האובדן, על ההתמודדות ועל ההחלמה שלך}