"אהבתה של האם השכולה היא עוצמה שיש להבינה. עצמה כה חזקה ששום דבר לא יכול לעמוד בפניה. לא זמן ולא המוות יכולים לשנותה. לא צער ולא כאב יכולים לכלותה. האהבה הזו – זו האהבה שיש בלבנו. היכן שיקירנו לא שרדו. זו האהבה שממלאת את החלל שבלבנו ושבחיינו, איפה שהיו יקירנו. האהבה שומרת מקום מקודש המוקדש רק להם. והיא קיימת רק בגלל שהם חיו. והיא נשארת למרות שהם עזבו.. זו לא תיאוריה ולא סיפור – זו האמת לאמיתה."

תורגם מתוך:  הטקסט בסרטון באנגלית